การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น.
โดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

 1. ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม และรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน
  ** หากพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของชุมนุม จะถูกตัดสิทธิในการลงทะเบียน **
 2. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียว
 3.  เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น. และปิดระบบเวลา 20.00 น
  เเจ้งช่องทางการการลงทะเบียนพร้อมกัน เวลา 16.00 น.
  ผ่านทางเว็บไซต์และ facebook ของโรงเรียน
 4. สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน เเท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
  นักเรียนสามารถติดต่อขอใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ที่ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
 5. ประกาศผลการลงทะเบียน วันที่ 10 ก.ค. 2563

รายชื่อชุมนุมและคุณสมบัติของผู้สมัคร