ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทย์ฯ ม.ราชภัฎ เพชรบุรี

ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2558

11921944_10207589899732441_118830609_n

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

1. เด็กชายศรัณย์  โพธิ์สุวรรณ  ชั้น ม. 3/4
2. เด็กชายวชิรวิทย์   ศรีวิลัย    ชั้น ม. 3/4
3. เด็กหญิงกชกรรวี   พุ่มนึก    ชั้น ม. 3/4

11948255_10207589901252479_1730700589_n

ผู้ควบคุม   อ. ศาสตรา  พรมอารักษ์

การแข่งขันทักษะการพูดเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

1. เด็กหญิงณีรนุช   สุดเจริญ     ชั้น ม. 3/2

11908007_10207589906052599_642315978_n
ผู้ควบคุม   อ. ศาสตรา  พรมอารักษ์

การแข่งขันทำอาหารไทย-ฟิวชัน ประเภทอาหารจานเดียว “อาหารทะเล”

รางวัลชนะเลิศ

1. นายนราวิชญ์    จันทร์ทอง ชั้น ม. 6/3
2. นางสาวสุภาพร   จันทร ชั้น ม. 6/3

11925974_10207589904052549_1224623618_n

รางวัลชมเชย

1. นายฐัชชัย  สุขนาน ชั้น ม. 6/3
2. นางสาวทัดดาว   บัวบาน ชั้น ม. 6/3

11897149_10207589911692740_501046105_n

ผู้ฝึกซ้อม  อ. จุฑาธิป   เปลาเล