ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (09-03-2559)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า


คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งงานพนักงานทำความสะอาดศูนย์กีฬา จำนวน 1 อัตรา

พนักงานทำความสะอาดหอประชุมกาญจนาภิเษก จำนวน 1 อัตรา

พนักงานความสะอาดหอพักนักเรียน (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา


คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ