แคแสดคืนถิ่นแผ่นดินพ่อ

 alumni-banner

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ตัวแทนรุ่นดังนี้

รุ่น 1 ติดต่อ เติ้ล 081-7369850
รุ่น 2 ติดต่อ แนท 081-6146858
รุ่น 3 ติดต่อ อาร์ม 089-1841290
รุ่น 4 ติดต่อ เอก 086-3739907
รุ่น 5 ติดต่อ ไหม่ 086-6693095
รุ่น 6 ติดต่อ เกรียง 085-1664456, อั้ม 083-1882555
รุ่น 7 ติดต่อ ฟ้า 086-9093811
รุ่น 8 ติดต่อ ไมค์ 084-3780161
รุ่น 9 ติดต่อ มิก 087-4858181
รุ่น 10 ติดต่อ ต้น 090-9811992
รุ่น 11 ติดต่อ แนน 0858134222, ฝัน 089-1674017
รุ่น 12 ติดต่อ ปืน 090-4255485
รุ่น 13 ติดต่อ แม็ค 086-3334090
รุ่น 14 ติดต่อ เข้ม 095-5045135
รุ่น 15 ติดต่อ มล 081-0182320
รุ่น 16 ติดต่อ ไอซ์ 084-7681440
รุ่น 17 ติดต่อ ซัน 090-9564154

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook ศิษย์เก่า :: PCC Phet Alumni