ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2)

krutประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้

ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. และร่วมรับฟังคำชี้แจงการเป็นนักเรียนทุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวลา 10:00 – 12:00 น.

ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อบัญชีสำรองมารายงานตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ให้ครบจำนวนต่อไป