นักเรียนเข้าร่วมโครงการ Japan-Asian Youth Exchange Program in Science

นายปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้เป็นตัวแทนเด็กไทยเข้าร่วมโครงการ Japan-Asian Youth Exchange Program in Science หรือโครงการ Sakura Science Exchange Program 2014 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา

10617772_826472330719489_1819517491_n

10609244_826472264052829_1563370695_n

10608891_826472767386112_161986007_n

10608861_826472384052817_817220038_n