ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564

วิธีการ login เข้าระบบ

USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า)

เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955

PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก