รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Genius Camp2

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศนำและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย2ค่าย2

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิ์

 

* นักเรียนที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายตอบแบบยืนยันสิทธิ์มาภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 ได้ 2 ช่องทางคือ

  1. ทางโทรสารหมายเลข 032-470293
  2. ทางอีเมลล์ gcamppccphet@gmail.com