English Camps 2017 ( ม.4 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทีมวิทยากร Dragon-Fly จัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา English Camps 2017 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม