จัดทำข้อสอบกลางภาค ปีการศึกษา2557 กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ตัวแทนกลุ่มสาระสังคมศึกษาร่วมจัดทำข้อสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

exp (1 of 15)

exp (2 of 15)

exp (3 of 15)

exp (4 of 15)

exp (7 of 15)

exp (15 of 15) exp (14 of 15) exp (13 of 15) exp (11 of 15)