รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ตอบปัญหาธรรมมะ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับภาคที่ 15 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี ผลปรากฏว่า นางสาวปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์ นางสาวดนิตา มณีวงศ์ นางสาวฐานิดา สำเนียง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง
11950821_940356189341120_958250440_n 11908308_940356186007787_1291004715_n