ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติงานหน้าที่ครู(วิชาเอกเคมี)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มาดำเนินการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 กันยายน 2559
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี