Intel® ISEF GRAND AWARD 2019Award: Fourth Place Award in Physical Science

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 🇹🇭🇹🇭 สร้างชื่อเสียงในเวทีโลก 🇹🇭🇹🇭 Intel® ISEF GRAND AWARD 2019 Award: Fourth Place Award in Physical Science / Category: System software ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณีรนุช สุดเจริญ, น.ส.ชนิกานต์ พรหมแพทย์, และน.ส.พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📍โครงงานเรื่อง “การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวานด้วยวิธีการ Image Processing” ซึ่งมีนายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 🇹🇭 ได้รับรางวัล Fourth Place Award in Physical Science ในสาขา System Software ในการเข้าร่วมประกวดในงาน Intel® International Science and Engineering Fair (Intel® ISEF 2019) ที่เมืองฟินิกซ์ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่ายทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 2 คน คือเด็กชายกฤษฎา สุขกมล และ เด็กชายสรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร ทั้งนี้นักเรียนทั้ง 2 คนจะได้ไปเข้าค่ายวิชาการที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้าทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ณ National Institute of Technology (KOSEN) ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันพัฒนาเกมโครงการผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev”

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมการเเข่งขันพัฒนาเกมโครงการผลิตนักสร้างเกมรุ่นเยาว์ “RSU Digital Game Dev” ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีทีมผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ และร่วมแสดงผลงาน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 3 ทีม  ดังนี้ ทีมที่ 1 หมูอ้วนวิ่งสู้ฟัด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้จัดทำได้แก่ นายสุกฤษฎิ์ ศรีคำอ้าย, นายกิตติศักดิ์ คงมีสุข และนายณภัส ณ ระนอง  ครูที่ปรึกษา นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม ทีมที่ 2 เกมพัฒนาทักษะกระบวกการคิด “เดอะ คิวบ์” ได้รับรางวัลชมเชย ผู้จัดทำได้แก่ นายณฐโชค เอกธีรธรรม และนายหฤษิต แต้วโคกสูง ครูที่ปรึกษา นายพุทธพงษ์ […]

1 2 3 4 5 20