Top Awards Day

ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่มีผลสอบคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา 2560 เต็มร้อย ในงาน Top Awards Day ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดขึ้น

นักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้ารางวัลการประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF)

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้า 1 รางวัล Grand Award และ 1 รางวัล Special Award  การประกวดโครงงานวิทย์ฯระดับโลก ในงาน The Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF) ณ เมืองพิตต์สเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก โดยได้รับ 1 รางวัล Grand Award และ 1 รางวัล Special Award  นายชลิต ระหว่างบ้าน กล่าวว่า จากการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

เลี้ยงส่งอ.วรโชติ รับตำแหน่งศึกษานิเทศน์

ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์วรโชติ  ศรีปรีชาพัฒนะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1  

1 2 3 4 5 18