ตัวแทนคนเก่งประเทศไทยสู้เวทีนานาชาติ

ตัวแทนประเทศไทยการประกวดสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่งาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI2017) ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนคนเก่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 2 รายการ   1. ชื่อผลงาน ” วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครง และยางพารา ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นายฉัตรพงศ์  โชติวัชรินทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม 2. ชื่อผลงาน ” ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเห และค่าสัมประสิทธ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส ” นักเรียนเจ้าของผลงาน นางสาวกชกร  ปัญญาโสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวภคณัฏฐ์  ศรีเจริญ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูที่ปรึกษา นางสาวปิยะนุช […]

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง นายวัณณะ  วรรณศิลป์ นายวศิน  เอียงสวท นักเรียนตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ ” เวทีคนเก่ง ” ได้รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ ได้รับทุนการศึกษา 5000 บาท ครูผู้ฝึกสอน นางสาวจุฑาลักษณ์  เฟื่องฟู นางสาวจุฑาพร   สำเภาแก้ว

ขอแสดงความยินดีนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Intel ISEF 2017 ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   

พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ พิธีลงนาม MOU กับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 5 14