เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ nsc2015

เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(nsc2015) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์  ชื่อ โปรแกรมสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิชั่น(Space 3D of Augmented Reality) สมาชิก น.ส. ศุภนิดา  พรหมมา ม.6/3 น.ส. ศิริขวัญ  อินทปัทม์ ม.6/3 น.ส.สุจวิมล  ใจยะสุ  ม.6/3

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch”

1 17 18 19 20 21