ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) -ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ(8:30-16:30) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งครูหอพักดูแลนักเรียน

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูหอพักดูแลนักเรียน)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน(ชาย) และยามรักษาการณ์(ชาย)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน(ชาย) และยามรักษาการณ์(ชาย) – ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  2-9 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ(8:30-16:30) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูหอพัก

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูหอพัก – สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559

ยินดีต้อนรับครูใหม่ประจำเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2559 1. นายจิรคุณ เอิบอิ่ม เกิดเมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2536 ภูมิลำเนา ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2535 ภูมิลำเนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ  2 สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา – ให้ผู้ประสงค์สมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ตั้งแต่ 25-31 ตุลาคม 2559 ทุกวันในเวลาราชการ – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

1 37 38 39 40 41 47