ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ห้อง machine shop

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการห้อง machine shop   ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ รายการหนังสือ

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาเพื่อซื้อคุรุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง  สอบราคาเพื่อซื้อคุรุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี

1 2 3 4 5 8