กิจกรรมประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ประชุมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  

อบรมเชิงปฏิบัติการแผนบรรเทาอัคคีภัย

วันพุธที่ 22 มิ.ย.59 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนบรรเทาอัคคีภัยแก่นักรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะวิทยากรด้านบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตำบลนายางและเทศบาลเมืองชะอำจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองฯ ผอ.สพม.เขต10 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน          

โรงเรียนห้วยยางวิทยา ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 6 ก.ค. 2558 คณะครูพร้อมนักเรียนประมาณ 40 คน จากโรงเรียนห้วยยางวิทยา อ.ทับสะแก เดินทางมาส่งครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ พร้อมทั้งมาศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มิ.ย.58 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 คน นำโดย ผอ.โสภา ชวนวัน มาทำกิจกรรม KM เรียนรู้การถอดบทเรียนการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  

ภาพบรรยากาศงานทำบุญหอพัก/กีฬาน้องใหม่ชาวหอ

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ทีผ่านมาโรงเรียนจัดงานงานทำบุญหอพัก และกีฬาน้องใหม่ชาวหอ เพื่อสร้างความสามัคคี

1 2 3 4