เรียกตัวสำรองม.4 ลำดับที่ 1-49

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ลำดับที่ 1-49)   คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ   คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศส่งแบบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่  8 มีนาคม 2560 เวลา 16:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน

เรียกตัวสำรองม.1 ลำดับที่ 1-43

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง  เรียกนักเรียนบัญชีสำรองเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ลำดับที่ 1-43)   คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานงานวิชาการ   คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนักเรียน   ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศส่งแบบยืนยันสิทธิ์ ภายในวันพุธที่  8 มีนาคม 2560 เวลา 16:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกบัญชีสำรองอันดับถัดไปให้ครบตามจำนวน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2) ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. และร่วมรับฟังคำชี้แจงการเป็นนักเรียนทุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวลา 10:00 – 12:00 น. ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อบัญชีสำรองมารายงานตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ให้ครบจำนวนต่อไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560(รอบ 2) ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ณ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. และร่วมรับฟังคำชี้แจงการเป็นนักเรียนทุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเวลา 10:00 – 12:00 น. ทั้งนี้หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัว ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อบัญชีสำรองมารายงานตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ให้ครบจำนวนต่อไป

1 2 3 4