ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

krutประกาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ขอให้บุคคลที่ได้ลำดับที่ 1 ตามประกาศมาดำเนินการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 9:00 น.
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี