ประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.1/2560

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

สถานที่สอบจะปรากฏตามบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัครเพื่อพิมพ์บัตรได้ตามขั้นตอนด้านบน ( Update 7 พฤศจิกายน 59 )

krutประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน

link สมัครสอบ  http://test.ipst.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

099-6922190 งานบริหารวิชาการ
0917458894 นางสาวคณิตา สุขเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ
0853726939 นางสาวทัศนียา มาตุการักษ์ ผู้ประสานงานรับนักเรียน