ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน(ชาย) และยามรักษาการณ์(ชาย)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง  เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งคนสวน(ชาย) และยามรักษาการณ์(ชาย)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

– ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  2-9 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ(8:30-16:30) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี