23 ก.ย. 2557 แนะนำครูญี่ปุ่น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอต้อนรับ Ms.Hisako INOUE ครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่น จากโครงการ NIHONGO Partners ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2557 – 17 มีนาคม 2558 (รวม 6 เดือน)

S__1990788
S__1990786
S__1990785