โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์บน platform ของ Arduino หรือ NodeMCU ที่มีประโยชน์กับชีวิต ครอบครัว อาชีพ และสังคม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์บน platform ของ Arduino ที่มีประโยชน์กับชีวิต ครอบครัว อาชีพ และสังคม

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด