โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น

     

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีกับ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School

เมื่อวันที่ 19 – 26 เมษายน 2560 ณ Bunkyo Gakuin University Girls’ High School, Japan

คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม