แบบฟอร์มจองโต๊ะอาหารในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

คำชี้แจง: แบบฟอร์มจองโต๊ะอาหารจะเปิดให้สามารถจองได้ ในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 20:30 น. จนถึงวันพฤหัสบดีเวลา 23:59 น.
ทุกสัปดาห์

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าฟอร์มออนไลน์

* หมายเหตุ : หากมีปัญหาการจองโต๊ะ สามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวแก่กรรมการสภานักเรียนได้โดยตรง