แนะนำครูใหม่ ภาคเรียนที่ 1/57 เพิ่มเติม

1) นางสาวสวิชญา เหลาโชติ ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

10321673_798562086855112_3997800822626074720_o

2) นางสาวชนิดาภา บุญกอง ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์(เคมี)

1669731_798562103521777_1985177461768104813_o

3)นางสาวเบญญาภา ทอง ตำแหน่ง ครูดูแลหอพัก(1)

10380849_798562100188444_6010337478928907156_o

4) Mr.Kazuaki Sato ครูสอนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

10365521_798562080188446_3992284156931443457_o

5)​ Mr.Mark Edward Walsh ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1404502_798562096855111_9071774657566191016_o