แนะนำครูใหม่ ภาคเรียนที่ 1/57

แนะนำครูใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

นักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาไทยจำนวน 2 ท่าน

1. นายสิรวิชญ์ นกทอง สาขาวิชาภาษาไทย สอนภาษาไทย ม.1 มรภ.เพชรบุรี

10259212_795452487166072_2481502457061412562_o

2. นางสาวพรพิมล ดิษฐวงศ์ สาขาวิชาภาษไทย สอนภาษไทย ม.2 มรภ.เพชรบุรี

1547931_795452973832690_1644979503523271374_o

ครูชาวต่างชาติจำนวน 2 ท่านคือ

1. Miss Chen Zhuizhui ครูอาสาสมัครจีน สำเร็จการศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology สอนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1559355_795451937166127_5293918565914889708_o

2. Mr.Dwight Terry Morgan สำเร็จการศึกษาจาก Southern Oregon University สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

10321109_795452473832740_1229428474391268562_o

10293774_795452957166025_6222526765972548029_o