เชิญร่วมงานทำบุญหอพักและแข่งขันกีฬาน้องใหม่ สานสายใย พี่-น้อง “แคแสด 57”


เรียนเชิญ… ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


เนื่องในงานทำบุญหอพักและแข่งขันกีฬาน้องใหม่
สานสายใย พี่-น้อง  “แคแสด 57″

เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป
ณ หอพักปิยฉัตรวลัย(หอพักชาย 5)