อบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ในหัวข้อ “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน”

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2560

จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม