วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา2566

เนื่องด้วยในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดงาน “งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา” ขึ้น โดยมีพิธีถวายพระพรสดุดีเทิดพระเกียรติ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

คลิกดูรูปภาพกิจกกรม