ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560

งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันพุธที่ 20 กันยายน 2560

จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยมีพลเอกบัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม