ร่วมจิตอธิษฐาน รวมใจสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล

ร่วมจิตอธิษฐาน รวมใจสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพสากล

ในวันที่ 21 กันยายน 2560 วันสันติภาพสากลโลก

บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสันติภาพสากลโลก

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม