รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานทำความสะอาดอาคารศิลปะและอาคารพยาบาล

คลิกเพื่อดูเอกสาร