รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย genius camp5(รุ่นที่ 2)

pccpet1

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดการแต่งกายในแต่ละวัน

 

Book-icon-orange

คลิกเพื่อดาวน์โหลด template เล่มโครงงาน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด template PowerPoint

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด template Poster

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศมารายงานตัวเข้าค่ายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
เวลา 7:00-8:30 น. ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี