รายชื่อนักเรียนหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายงานบริหารกิจการนักเรียนและหอพัก นายพรไพรสน คนมี เบอร์โทรฯ 080-583-8543 และ หัวหน้างานหอพักนักเรียน นายธวัชชัย อรัญพันธ์ เบอร์โทรฯ 099-321-6009

คลิกเพื่อดูรายละเอียด