รายชื่อนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนหอพักปีการศึกษา 2563