ระบบดูเกรดออนไลน์ภาคเรียนที่ 2/2561

 คลิกเข้าสู่ระบบ

วิธีการ login เข้าระบบ

USERNAME = รหัสประจำตัวนักเรียน 4 หลักท้าย (ไม่ต้องใส่ 0 นำหน้า)

เช่น รหัสนักเรียนคือ 09955 ให้กรอกเป็น 9955

PASSWORD =  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

** หมายเหตุ เกรดม.4 จะประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2562 ครับ