ยินดีต้อนรับ ปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19

นายปิ่นกมล เรืองเดช ศิษย์เก่าแคแสดช่อ 19 ที่ประสบความสำเร็จจากการทำโครงงาน
ได้กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในหัวข้อ “จุดประกายการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม