ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง

คลิกเพื่อดูประกาศ

 

คลิกเพื่อดูเอกสาร

 

คลิกเพื่อดูราคากลางครุภัณฑ์วิทย์

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดวิทย์