ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่าย STEM: สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ค่าย STEM: สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการค่าย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

หมายเหตุ หากนักเรียนคนใดสนใจสมัครเพิ่มเติม ยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่ครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร