บรรยายพิเศษ “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการกัญพิมา เชื่อมชิต ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “จากโรงเรียนจุฬาภรณฯ สู่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ให้กับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ในวันจันทร์ที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการเป็นนักเรียนทุน และให้เห็นถึงความเป็นมาในการปรับหลักสูตรในอดีตจนมาถึงหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในปัจจุบัน พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียนในการช่วยกันพัฒนาประเทศของเราในอนาคตต่อไป

IMG_8509-5

IMG_8514-7

IMG_8522-11

IMG_8524-12

IMG_8525-13

IMG_8505-3

DSC06046

DSC05976

DSC05956  DSC05993 DSC05998  DSC06065

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม