ติว Gat เชื่อมโยง โดย “ครูทอม คำไทย”

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เชิญวิทยากร “ครูทอม คำไทย” มาติว GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนชั้น ม.6IMG_8599 IMG_8606 IMG_8632 IMG_8637

IMG_8625

IMG_8623