ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

ตารางการสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562

หลักจากสมัครสอบ ให้นักเรียนดาวน์โหลดหลักฐานการสมัคร ซึ่งจะเป็นไฟล์ .pdf จากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

ตัวอย่าง อยู่ชั้นม. 1/2 เลขที่ 9 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 1-2-09

อยู่ชั้นม. 4/6 เลขที่ 12 ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น 4-6-12

จากนั้นให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์ลงใน Google Drive แยกตามชั้นเรียน ตามลิงค์ด้านล่าง