ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยน ชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนชุมนุม ให้ติดต่องานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กค.นี้เท่านั้น หากดำเนินการหลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆ