งาน copy print เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารผ่าน E-mail

เรียนคณะครูทุกท่าน ต่อไปนี้ท่านมีทางเลือกใหม่ในการส่งปริ้นท์เอกสารโดยการส่งผ่านอีเมลล์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

print

Screenshot 2014-05-15 17.51.38