ค่ายวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม