ข้อมูลการนำเสนอโครงงาน PCSHS Phetchaburi Projects Challenge # 8

ข้อมูลการนำเสนอโครงงาน PCSHS Phetchaburi Projects Challenge # 8

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Abstract book

คลิกเพื่อดาวน์โหลด program book

คลิกเพื่อดาวน์โหลด กำหนดการ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ลำดับการนำเสนอโครงงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน