ประชาสัมพันธ์งาน SYMPOSIUM 2018 (6-8 ก.ค. 2561)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด Program book

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโครงงานแบบบรรยาย

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อโครงงานแบบโปสเตอร์

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อกรรมการ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเล่มรวมบทคัดย่อ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและลำดับนำเสนอแบบบรรยาย

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและลำดับนำเสนอแบบโปสเตอร์

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดการนำเสนอช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรางวัล popular vote