การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (PCSHS-YPT 2021)

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 (PCSHS-YPT 2021)

ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2564

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments