การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเครือข่ายศูนย์ขยายผล ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม